Gå till innehåll
Nora LawnTennisKlubb
Nora LawnTennisKlubb

Inriktning & Värdegrund

NLTK’s huvudsakliga inriktning

 • Vi ska erbjuda tennis-, padel- och bordtennisspel i en attraktiv miljö för alla.
 • Via vårt ungdomsutskott beaktar vi de ungas önskemål om hur verksamheten ska bedrivas och hur de unga på bästa sätt ska ha tillgång till och trivas i anläggningen.
 • Ungdomar ska prioriteras genom förmåner för sitt utövande. Det kan exempelvis vara i form av reducerade priser för spel och träning och förtur till vissa tider.
 • Vi ska erbjuda utbildning för barn, ungdomar och vuxna i tennis, padel och bordtennis och göra så utifrån den möjlighet vi har att tillhandahålla tränare och aktiva föräldrar.
 • Vi ska eftersträva att ha låga priser för spel jämfört med andra klubbar och hallar i regionen med en kostnadsfördel till våra medlemmar.
 • Vi ska arbeta med att öka utförande av alla sporter, dvs. mer spel på våra banor, och vi ska verka för medlemmarnas deltagande i detta arbete.
 • Vi ska verka för att ha stort deltagande från våra medlemmar i skötsel och underhåll av vår anläggning i form av ideellt arbete.
 • Vi ska bedriva löpande och planerat underhåll av vår anläggning för att erbjuda en säker drift och trivsam anläggning.
 • Vi ska sträva mot ett balanserat nyttjande av våra banor utifrån kapacitetsbehov, ekonomiska incitament och övriga önskemål. Med andra ord ha en flexibel anläggning som verkar för hög nyttjandegrad på alla banor och ändra huvudinriktning på bana utifrån det.
 • Vi ska även erbjuda nyttjande av vår anläggning för andra aktiviteter så länge det inte förstör anläggningen, hindrar våra grundsporter (tennis, padel och bordtennis) i sitt utförande eller avviker från vår huvudsakliga inriktning och värderingar.

Vår generella värdegrund

 • Demokrati och delaktighet
  Vi är en demokratisk förening där verksamheten styrs av en medlemsvald styrelse och där de stora besluten fattas på årsmöte av medlemmarna.
 • Allas rätt att vara med
  Vår anläggning är till för alla och vi verkar för jämställdhet och utesluter ingen oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.
 • Ha roligt
  Vår inställning är att man ska roligt när man utövar racketsport oavsett om det är träning, tävling eller sällskapsspel.
 • Rent spel
  När vi tävlar, tränar eller spelar för nöje så uppträder vi på ett sportsligt sätt och följer de regelverk som finns uttalade. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för utövande av sporten på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral.
 • Respekt för varandra
  Vi respekterar varandra på och utanför banan. Det innebär att vi tar hänsyn till varandra även de vi inte direkt spelar med och att vi värnar om klubbens välmående. Var och en bidrar i klubbens arbete, ordning och reda samt trivsel med det man kan.

Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Per-Henrik Fridlund

Senast ändrad av: Thomas Hoikkala

Besöksadress

Parkgatan 1B
713 31 Nora

Postadress

Parkgatan 1B
713 31 Nora

Kontakta oss

073-0220300
bothmer@norabo.se